Колледждің міндеті, стратегиясы және болашаққа бағдары

 Колледж міндеті

экономиканы жаһандандыру жағдайында серпінді түрде дамып және үздік дәстүрлерді сақтап, еңбек нарығының жаңғыруын ескере отырып, темір жол саласында білікті маман дайындау

 Колледж стратегиясы

ұлттық және халықаралық стандарттар деңгейінде кәсіби маман дағдырларын меңгере отырып, сапалы білім алудың қол жетімділігі

 Болашаққа бағдары

көлік, ғылым, байланыс және бизнес саласында талапқа сай мамандарды дайындау үшін жаңа оқу, материалды-техникалық база