УМК по специальности 0904000. Электроснабжение, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт электротехнических систем железных дорог

0 Кіріспе

1 Дәріс

2 Құжаттар

3 Ұйымдастыру

4 Сұлбалар

5 Механизацияя

5 Энерго жүйелерді біріктіру

Воздушные кабелей

Жөндеудің түрлері

ЖЭС туралы түсінік

Краны механизация

Оқшауламалардың ескіру себептері

Оперативті қызметшінің міндеттері пайдалану ойын презентация жондеу №24

Презентация жөндеу №11

Презентация жөндеу№6

Презентация пайдалану №28

Трансформатор майын регенерациялау

Трансформаторды жөндеуден кейінгі жинақтау

Трансформаторларды жөндеуден өткізу

Фазировка трансформаторов тт

Электрлік қауіпсіздік