Жалпы адамгершiлiк және философиялық тұрғыдан алғанда жақсы халық, жаман халық деген ұғым жоқ, болмайды да-деп, Мұстафа Шоқай айтқандай, бүгін 9л-22-1к топ студенттері колледж маңында күннің суығына қарамастан,еңбек етіп жүрген кісілерге өздерінің кішігірім болса да көмектерін көрсетіп, ыстық шәймен бойларын жылытып, жүздеріне жылулық сыйлады.

С общей нравственно-философской точки зрения нет понятия хорошие люди и плохие люди, как сказал Мустафа Шокай, сегодня студенты группы 9л-22-1к, несмотря на холодный день, оказали свою маленькую помощь людям, работающим рядом с колледжем

.